analitički


analitički
analytic(al)
* * *
• analytic
• analytical

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • analitički — analìtičkī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na analizu 2. koji se koristi metodom analize [analitički sud] SINTAGMA analitička filozofija škola suvremene filozofije kojoj su predmet istraživanja izričaji i načela pojedinačnih znanosti te… …   Hrvatski jezični portal

  • analìtički — pril. na način, poput analize …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • analitički — analìtički pril. DEFINICIJA na način, poput analize ETIMOLOGIJA vidi analiza …   Hrvatski jezični portal

  • analìtičkī — analìtičk|ī prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na analizu 2. {{001f}}koji se koristi metodom analize [∼i sud] ∆ {{001f}}∼a filozofija škola suvremene filozofije kojoj su predmet istraživanja izričaji i načela pojedinačnih znanosti te pojmovi i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sintetički — sintètičkī prid. DEFINICIJA koji je dobiven sintetiziranjem, koji je od sintetike [sintetička košulja; sintetička metoda; sintetička vlakna; sintetički proizvodi] SINTAGMA sintetički sud fil. sud u kojem predikat o subjektu izriče nešto što u… …   Hrvatski jezični portal

  • sintetičan — sintètičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA 1. koji se osniva na sintezi, koji se dobiva putem sinteze; sastavljen, sintetski, ujedinjen, uopćen 2. koji je proizveden na umjetan način, dobiven kemijskim putem [sintetična vlakna] SINTAGMA… …   Hrvatski jezični portal

  • sud — sȗd1 m <G súda, N mn sȕdovi> DEFINICIJA 1. a. mišljenje o kome ili o čemu; ocjena b. pravn. sučev pravorijek 2. a. pravn. državni organ koji vrši jurisdikciju [istražni sud; drugostupanjski sud] b. meton. zgrada u kojoj se nalazi i u kojoj… …   Hrvatski jezični portal

  • МЕТОД РЕСТАВРАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКИЙ — метод реставрации, предусматривающий восстановление только тех частей и элементов памятника архитектуры, которые вскрыты натурным анализом; воссоздание утраченных частей допускается лишь в крайних, конструктивно необходимых случаях, и эти части… …   Строительный словарь

  • sintètičan — sintètič|an prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji se osniva na sintezi, koji se dobiva putem sinteze; sastavljen, uopćen, ujedinjen 2. {{001f}}koji je proizveden na umjetan način, dobiven kemijskim putem [∼na vlakna]; sintetski, sintetički ∆… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sintètičkī — sintètičk|ī prid. koji je dobiven sintetiziranjem, koji je od sintetike [∼a košulja; ∼a metoda; ∼a vlakna; ∼i proizvodi]; sintetski ∆ {{001f}}∼i sud fil. sud u kojem predikat o subjektu izriče nešto što u njemu nije smisleno uključeno (Kant), opr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika